ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Plumbing Solutions

Καλφόπουλος Ευθύμιος

Βαρβαρέσος Χαράλαμπος

Τηλ. : 6942611805 – 6974585178

Αδειούχοι εγκαταστάτες υδραυλικοί.
Ύδρευση Θέρμανση Εγκατάσταση Συντήρηση

e-mail: plumbingsolutions.gr@gmail.com

web site: http://plumbingsolutions.gr/

Γκογκόσης Γιώργος

 • Υδραυλικά
 • Θέρμανση
 • Boilers
 • Φυσικό Αέριο
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Τηλ. : 6973809692

Αδειούχος εγκαταστάτης υδραυλικός.

Γιώργος Χαραλαμπίδης

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24ωρη

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

 • Υδραυλικά
 • Θέρμανση
 • Boilers
 • Φυσικό Αέριο
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Τηλ. : 6947268177

Αδειούχος εγκαταστάτης υδραυλικός.

 • Ύδρευση
 • Θέρμανση
 • Αποχέτευση
 • Φυσικό Αέριο
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Βασίλης Τρουμπούνας Τηλ. : 6938792153

Γεροπαναγιώτης Γιώργος Τηλ.: 6983792808

Αδειούχοι εγκαταστάτες υδραυλικοί.

Facebook page: https://www.facebook.com/TaG-Solutions-254634511540274/

X