ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει συνθήκες θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. Στο σύστημα αυτό, ζεστό νερό θερμοκρασίας 35-45οC κυκλοφορεί μέσα σε κύκλωμα σωληνώσεων που είναι ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου, μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Λειτουργία.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει συνθήκες θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. Στο σύστημα αυτό, ζεστό νερό θερμοκρασίας 35-45οC κυκλοφορεί μέσα σε κύκλωμα σωληνώσεων που είναι ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου, μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Η μετάδοση της θερμότητας πραγματοποιείται με ακτινοβολία από το δάπεδο προς τον θερμαινόμενο χώρο, από τα χαμηλότερα στρώματα προς τα υψηλότερα σε όλη την επιφάνεια του χώρου χωρίς ισχυρά ρεύματα. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η επιθυμητή διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας, δηλαδή στο ύψος της κεφαλής η θερμοκρασία ανέρχεται στους 18-20οC.

Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηλαδή άνετη και υγιεινή διαβίωση σε συνθήκες θερμικής θαλπωρής. Αισθητική χωρίς περιορισμούς στην σύγχρονη μοντέρνα κατοικία και φιλικότητα προς το περιβάλλον, μπορεί κανείς να τα απολαμβάνει εύκολα εξοικονομώντας ενέργεια και έξοδα, χάρη στην ενδοδαπέδια θέρμανση!

Η Interplast είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με 30 χρόνια εγγύηση στους πλαστικούς σωλήνες για τη θέρμανση δαπέδου και 10 χρόνια σε όλα τα ορειχάλκινα εξαρτήματα.

Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς με την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι:

Θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης λόγω ομοιόμορφης θέρμανσης και έλλειψης ξηρότητας του χώρου.

Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μειωμένων θερμικών απωλειών και λειτουργίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (35oC – 45oC). Ταυτόχρονα λόγω μειωμένου λειτουργικού κόστους και κόστους συντήρησης επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσμη απόσβεση κόστους εγκατάστασης.

Πλήρης εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων και ελευθερία στη διαμόρφωση τους με συνέπεια καλαίσθητες αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις τους.

Ασφαλέστερη θέρμανση χωρίς τις καυτές επιφάνειες των θερμαντικών σωμάτων.

Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με χώρους περιοδικής θέρμανσης μέσω fan coil ή θερμαντικών σωμάτων.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον με τη δυνατότητα χρήσης ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως η ηλιακή, η γεωθερμική και η αντλία αέρα – νερού.

Δυνατότητα δροσισμού με την προσθήκη μόνο του κατάλληλου μηχανισμού παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτης, αντλία θερμότητας).

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…

Γι’ αυτό μια σωστή και αξιόπιστη μελέτη αποτελεί την εγγύηση για την απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Το τμήμα μελετών της εταιρείας μας αποτελείται από έμπειρους Μηχανολόγους Μηχανικούς, εξειδικευμένους στις μελέτες ενδοδαπέδιας θέρμανσης,
εξειδικευμένους σε Γεωθερμικές και περιβαλλοντολογικές εφαρμογές, οι οποίοι σε περίπτωση ανάθεσης του έργου εκπονούν την μελέτη εγκατάστασης και τα σχέδια κατόψεων.

Ο φάκελος της σχεδιομελέτης παραδίδεται μαζί με τα υλικά της εγκατάστασης και αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του εγκαταστάτη υδραυλικού για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκατάστασης του οριζοντίου συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης Interplast, μαζί με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

Με επί τόπου παρουσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι μηχανικοί της εταιρείας δίνουν λύσεις και κατευθύνσεις σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις.

Σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και για μέγιστη οικονομία καυσίμου, η προτείνονται δύο βαθμίδες ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής από το λέβητα προς την ενδοδαπέδια θέρμανση.

Με τη χρήση κεντρικής τετραόδου βάνας ανάμιξης, πραγματοποιείται η πρώτη ρύθμιση του νερού που τροφοδοτεί ο λέβητας, γύρω στους 50οC. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η προστασία του λέβητα από επιστρεφόμενα νερά χαμηλής θερμοκρασίας.

Μετά την τετράοδο, τοποθετείται τρίοδος βάνα ανάμιξης στη κεντρική γραμμή προσαγωγής κάθε γκρουπ συλλεκτών, ρυθμίζοντας σε δεύτερο βαθμό και διαφορετικά για κάθε συλλέκτη τη θερμοκρασία προσαγωγής στο δάπεδο.

Σε κάθε τρίοδο βάνα ανάμιξης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτροκινητήρα με προρρύθμιση θερμοκρασίας. Με την βοήθεια ενός αισθητηρίου καθορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής στο συλλέκτη της ενδοδαπέδιας και το χρόνο κατά τον οποίο θα δοθεί η εντολή στον ηλεκτροκινητήρα για να την ρυθμίσει.

Για την ασφάλεια του συστήματος, τοποθετούμε υδροστάτη επαφής ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία προσαγωγής και διακόπτει τον κυκλοφορητή της θέρμανσης σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσαγωγής υπερβεί τη μέγιστη επιθυμητή ρύθμιση.

Για τις κεντρικές στήλες η Interplast διαθέτει το σωλήνα Aqua – plus με αλουμίνιο. Με όλα τα πλεονεκτήματα των σωλήνων από PP-r και επιπλέον τον περιορισμό των γραμμικών διαστολών λόγω του φύλλου αλουμινίου. Με την ολοκληρωμένη γκάμα των εξαρτημάτων του (ταυ, γωνίες κλπ.) εξασφαλίζεται απλότητα στην εγκατάσταση και αισθητικό τελικό αποτέλεσμα.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Δαπεδόστρωση.

Η Interplast, με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα παραγωγής πλαστικών σωλήνων, παράγει το σωλήνα Como – floor Φ17 x 2.0 για χρήση στην ενδοδαπέδια θέρμανση σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι πιστοποιημένος από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα ινστιτούτα.

Ο σωλήνας Como – floor παράγεται από πολυαιθυλένιο ειδικού τύπου κατάλληλου για υψηλές θερμοκρασίες που υπερκαλύπτουν τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και διαθέτει φραγή οξυγόνου προστατεύοντας τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης. Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτος, διευκολύνοντας την εγκατάσταση κατά το στρώσιμο των κυκλωμάτων.

Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται πάνω σε μορφόπλακα από διογκωμένη πολυστερίνη με φραγή υδρατμών και ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια της (τάπες). Η μορφόπλακα προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγροπροστασία έναντι της τσιμεντοκονίας επικάλυψης και εξασφαλίζει τέλεια στήριξη του σωλήνα και κάλυψή του από τη τσιμεντοκονία επικάλυψης. Οι διαστάσεις τεμαχίου είναι 1350 x 750 mm2 και το συνολικό ύψος (τάπα + βάση) είναι 4,5cm.

Περιμετρικά μεταξύ μορφόπλακας και τοιχοποιίας τοποθετείται η περιμετρική ταινία, από αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 8mm και ύψος 150mm. Φέρει φιλμ νάιλον στο κατώτερο τμήμα της εμπρόσθιας όψης και ειδική κολλητική ταινία στερέωσης στην οπίσθια όψη.

Σε προκαθορισμένα σημεία τα οποία ορίζονται από τη μελέτη καθώς και στα κατωκάσια από τις εσωτερικές πόρτες, τοποθετείται αρμός διαστολής εξυπηρετώντας τις συστολοδιαστολές του θερμαινόμενου δαπέδου.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Πίνακας Διανομής.

Ο συλλέκτης είναι η “καρδιά” της εγκατάστασης. Η Interplast μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ELVIOM η οποία έχει εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην κατασκευή ορειχάλκινων εξαρτημάτων, παράγει συλλέκτη για την ενδοδαπέδια θέρμανση, που εγγυάται τις απαιτούμενες ροές για τα κυκλώματα και την τέλεια εξισορρόπηση του συστήματος.

Πρόκειται για διανομέα τύπου μπάρας, χωρίς ενώσεις, επινικελωμένο, ορειχάλκινο, ονομαστικής διαμέτρου 1” ή 1?’’ με σπείρωμα ?” (Eurocone). Ο συλλέκτης προσαγωγής φέρει άλεν ή ροόμετρα για τις ρυθμίσεις των παροχών των κυκλωμάτων, ενώ ο συλλέκτης επιστροφής διαθέτει βαλβίδες ηλεκτροθερμικών κινητήρων παρέχοντας τη δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτροθερμικών κινητήρων (actuators), οι οποίοι, με εντολή των θερμοστατών κάθε χώρου, επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία των αντίστοιχων κυκλωμάτων κάθε χώρου.

Για την τέλεια ρύθμιση του συστήματος της θέρμανσης χρησιμοποιούνται οι ειδικοί μαστοί προσαγωγής και επιστροφής στους οποίους προσαρμόζονται θερμόμετρα.

Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην τοποθέτηση του γκρουπ συλλεκτών διατίθεται πίνακας μεταλλικός, κατάλληλος για εντοιχισμό, κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Ρυθμίζεται σε ύψος έως και τα 815 mm. Έχει ρυθμιζόμενο αποσπώμενο πλαίσιο για προστασία από το σοβά, το οποίο διαμορφώνει το βάθος του πίνακα από 115 έως 165 mm.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Δροσισμός – Λειτουργία.

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια του δροσισμού, εννοούμε ότι μετατρέπουμε το δάπεδο κάθε χώρου σε μια τεράστια ψυχρή επιφάνεια. Ο δαπεδοδροσισμός αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα που προσφέρει άνεση απορροφώντας ομοιόμορφα τη θερμότητα από όλες τις κατευθύνσεις.

Πηγή Ενέργειας η αντλία θερμότητας αέρος-νερού, που το καλοκαίρι απορροφά τη θερμότητα της κατοικίας, μέσω του ενδοδαπέδιου κυκλώματος και την αποβάλλει στο περιβάλλον.

Το χειμώνα η διαδικασία αντιστρέφεται, προσάγοντας ζεστό νερό στους σωλήνες της ενδοδαπέδιας, με τη χρήση της ενέργειας που υπάρχει στο περιβάλλον.

Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής στο ενδοδαπέδιο σύστημα δροσισμού είναι 14-18C, ενώ η θερμοκρασία δαπέδου κυμαίνεται στους 20-22C, έχοντας εξασφαλίσει στον εσωτερικό χώρο χαμηλότερη θερμοκρασία 5-7C.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Δροσισμός – Πλεονεκτήματα.

Άνεση και υγιεινό περιβάλλον, χωρίς θόρυβο και ρεύματα αέρα με ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο χώρο, δίνοντας την αίσθηση «σπηλιάς».

Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, εκμετάλλευση μεγάλης ψυκτικής επιφάνειας, υψηλότερες θερμοκρασίες νερού προσαγωγής, μείωση απωλειών από το δάπεδο.

Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση των χώρων, δεν υπάρχουν καμιάς μορφής εμπόδια στο χώρο μας.

Καθαροί χώροι, χωρίς αντιαισθητικούς ή περιττούς όγκους, χωρίς μαυρίσματα στους τοίχους.

Οικονομία, χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, πετυχαίνουμε οικονομικότερη λειτουργία με τη χρήση αντλίας θερμότητας αντί για το κοινό λέβητα.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Υλικά Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης.

Η Interplast παράγει πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών που βρίσκουν εφαρμογή και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της οικοδομής και των τεχνικών έργων γενικότερα. Στον τομέα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η οποία εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, δηλαδή άνετη και υγιεινή διαβίωση σε συνθήκες θερμικής θαλπωρής στην σύγχρονη μοντέρνα κατοικία, τα υλικά του ολοκληρωμένου συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης Interplast είναι:

– Πλαστικός σωλήνας Como floor Oxygen barrier.
Πλαστικός σωλήνας από ειδικού τύπου πολυαιθυλένιο αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες με φραγή οξυγόνου. Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας του σωλήνα είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN ISO 22391 και το γερμανικό πρότυπο DIN 16833. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα είναι πιστοποιημένες από το γερμανικό ινστιτούτο SKZ με αριθμό πιστοποιητικού Α 401. Η φραγή οξυγόνου είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο MPA – NRW σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726. Η διατομή του σωλήνα στο ενδοδαπέδιο σύστημα είναι 17 x 2 mm.

– Γκρουπ συλλεκτών.
Πρόκειται για διανομείς τύπου μπάρας, χωρίς ενώσεις, επινικελωμένους, ορειχάλκινους, ονομαστικής διαμέτρου 1” ή 1?’’ με σπείρωμα ?” (Eurocone). Ο συλλέκτης προσαγωγής διαθέτει ενσωματωμένους διακόπτες τύπου άλεν ή ροόμετρα, τα οποία ρυθμίζουν την παροχή κάθε κυκλώματος βάση της μελέτης του συστήματος. Ο συλλέκτης επιστροφής διαθέτει βαλβίδα για την τοποθέτηση ηλεκτροθερμικών κινητήρων (actuators), για την αυτόνομη λειτουργία κάθε κυκλώματος.

– Αντλίες θερμότητας αέρος/νερού.
Πρόκειται για εξελιγμένες συσκευές οι οποίες εκμεταλλεύονται την προσφερόμενη από το περιβάλλον ενέργεια και την αξιοποιεί για τη θέρμανση και το δροσισμό οποιασδήποτε κατοικίας. Οι αντλίες θερμότητας αέρος/νερού «αντλούν» την ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα και θερμαίνουν το νερό που διατρέχει τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παράγουν κρύο νερό, που αξιοποιούμε για το δροσισμό του σπιτιού.

– Ορειχάλκινα εξαρτήματα.
Στη γκάμα των υλικών είναι διαθέσιμα ορειχάλκινα εξαρτήματα για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση του γκρουπ τα οποία είναι: ρακόρ σύνδεσης Φ17×2 – ?”(Eurocone), ταφ τερματικά, αυτόματα εξαεριστικά, βαλβίδες πλήρωσης καθώς και ειδικοί μαστοί τοποθέτησης θερμομέτρων στις επιστροφές και στην κεντρική προσαγωγή.

– Πίνακας μεταλλικός.
Πίνακας κατάλληλος για εντοιχισμό, κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Ρυθμίζεται σε ύψος έως και τα 815 mm. Έχει ρυθμιζόμενο αποσπώμενο πλαίσιο για προστασία από το σοβά, το οποίο διαμορφώνει το βάθος του πίνακα από 115 έως 165 mm.

– Μορφόπλακα.
Κατασκευασμένη από διογκωμένη πολυστερίνη με φιλμ πολυαιθυλενίου και ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια της (τάπες). Η μορφόπλακα προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγροπροστασία έναντι της τσιμεντοκονίας επικάλυψης. Εξασφαλίζει τέλεια στήριξη του σωλήνα και κάλυψή του από τη τσιμεντοκονία επικάλυψης. Επιτρέπει την τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης των κυκλωμάτων σε βήμα 7.5cm και 15cm. Οι διαστάσεις τεμαχίου είναι 1350 x 750 mm2 και διατίθενται σε κιβώτια των 14τμχ. Η αντοχή σε θλίψη της μορφόπλακας είναι 150kPa σύμφωνα με το EN 826. Το συνολικό ύψος της μορφόπλακας (τάπα + βάση) είναι 4,5cm. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι 0,034 w/mK και η αντίσταση θερμοδιαφυγής ανέρχεται στα 0,4m2k/W.

– Περιμετρική ταινία.
Κατασκευασμένη από αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 8mm και ύψος 150mm. Φέρει φιλμ νάιλον στο κατώτερο τμήμα της εμπρόσθιας όψης και ειδική κολλητική ταινία στερέωσης στην οπίσθια όψη.

– Φιλέτο αρμών.
Ειδικό φιλέτο αρμών διαστάσεων 1000 x 120 x 15 mm.

– Στηρίγματα σωλήνα.
Είναι τύπου κλιπ και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη στήριξη του σωλήνα στη μορφόπλακα, όπου αυτό απαιτείται.

– Ανέμη.
Για τη διευκόλυνση του εγκαταστάτη, η Interplast διαθέτει ειδική ανέμη στην οποία εφαρμόζονται μεγάλα μήκη σωλήνων (600 m). Έχει χαμηλό βάρος για να μετακινείται εύκολα σε εσωτερικούς χώρους και είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

– Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος.
Βελτιώνει την σύνθεση του θερμομπετόν, αυξάνοντας τις αντοχές, τη στεγανότητα και τη ρευστότητα του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ευκολότερη άντληση και χύτευση του.

– Ίνες πολυπροπυλενίου.
Ενισχύουν το σκυρόδεμα αποτρέποντας την δημιουργία ρωγμών και αυξάνουν τις μηχανικές αντοχές σε εφελκυσμό και θλίψη, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι αντοχές του θερμομπετόν αποτρέποντας προβλήματα από θερμοκρασιακές μεταβολές.

– Σωλήνας Aqua – plus με αλουμίνιο.
Για τις κεντρικές στήλες η Interplast διαθέτει το σωλήνα Aqua – plus με αλουμίνιο. Με όλα τα πλεονεκτήματα των σωλήνων από PP-r και επιπλέον τον περιορισμό των γραμμικών διαστολών λόγω του φύλλου αλουμινίου. Με ολοκληρωμένη τη γκάμα των εξαρτημάτων του (ταυ, γωνίες κλπ.) εξασφαλίζεται απλότητα στην εγκατάσταση και αισθητικό τελικό αποτέλεσμα.

– Τρίοδος και τετράοδος βάνα ανάμιξης.
Με τη χρήση μιας τετράοδης βάνας ανάμειξης πραγματοποιείται μια πρώτη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που τροφοδοτεί ο λέβητας (περίπου 50°C). Μετά την τετράοδη, τοποθετείται τρίοδος βάνα ανάμειξης στη γραμμή προσαγωγής κάθε γκρουπ συλλεκτών, μειώνοντας σε δεύτερο βαθμό και διαφορετικά για κάθε συλλέκτη τη θερμοκρασία του νερού που διοχετεύουμε στο δάπεδο.

– Ηλεκτροκινητήρας βανών με προρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείται στη τρίοδο βάνα ανάμιξης όπου με τη βοήθεια αισθητηρίου καθορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία (15-70?C) προσαγωγής των κυκλωμάτων. Παράλληλα ρυθμίζουμε το χρόνο (προτεινόμενος χρόνος 30 sec) που το αισθητήριο δίνει εντολή στον ηλεκτροκινητήρα για να εξισορροπεί τη θερμοκρασία προσαγωγής.

– Υδροστάτης επαφής.
Διακόπτει τη λειτουργία του κυκλοφορητή σε περίπτωση που υπερβεί η θερμοκρασία νερού τη μέγιστη επιθυμητή ρύθμιση.

– Ηλεκτροθερμικοί κινητήρες (actuators).
Οι ηλεκτροθερμικοί κινητήρες συνδέονται μέσω μίας βάσης επικοινωνίας με τον αντίστοιχο θερμοστάτη χώρου και ανοίγουν ή κλείνουν τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε αυτονομία σε όλους τους χώρους μιας κατοικίας με αποτέλεσμα οικονομικότερη λειτουργία και δυνατότητα επιλογής διαφορετικής θερμοκρασίας ανά θερμαινόμενο χώρο.

– Βάση επικοινωνίας – διανομέας.
Παίρνει εντολή από τους θερμοστάτες χώρου και τη μεταφέρει στους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες του συλλέκτη, ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τα κυκλώματα σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία κάθε χώρου.

– Ενεργοποιητής κυκλοφορητή.
Εκκινεί ή σταματά τον κυκλοφορητή της θέρμανσης με την απαραίτητη χρονοκαθυστέρηση, όταν οι θερμοστάτες δίνουν εντολή εκκίνησης ή τερματισμού της θέρμανσης στους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες.

– Σύστημα θερμοστατών ασύρματης επικοινωνίας.
Οι θερμοστάτες του χώρου λειτουργούν ως πομποί και η βάση ως δέκτης, δίνοντας εντολές στους θερμοηλεκτρικούς κινητήρες του συλλέκτη να ανοίγουν και να κλείνουν τα κυκλώματα χωρίς τη χρήση καλωδίων. Έξυπνη και ευέλικτη λύση στις περιπτώσεις που επιθυμούμε να τοποθετήσουμε εκ των υστέρων ξεχωριστούς θερμοστάτες για τον έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά χώρο, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε καλώδια επικοινωνίας.

– Αντιστάθμιση.
Αναγνωρίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με ένα αισθητήριο και επενεργεί στην τρίοδη βάνα ανάμιξης και στον κυκλοφορητή της θέρμανσης. Έτσι προλαμβάνεται η αδράνεια του συστήματος σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας οικονομικότερη λειτουργία της θέρμανσης.

– Θερμοστάτης χώρου.
Με το θερμοστάτη, ο οποίος αντιδρά στις θερμοκρασιακές αλλαγές με ακρίβεια έως και 0,1°C, επιτυγχάνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου. Έτσι αυξάνουμε την ακρίβεια της θερμοκρασίας κατά δέκα φορές σε σχέση με τους κοινούς θερμοστάτες.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Ηλιακή Θερμική Ενέργεια.

 

Η Interplast κάνει ένα βήμα μπροστά στον τομέα της ηλιακής υποβοήθησης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση των χώρων!

Με το σύστημα Interplast Green Line πετυχαίνουμε εύκολα τις χαμηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η λογική του συστήματος βασίζεται στο γεγονός ότι τα επιστρεφόμενα νερά της ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να αναθερμανθούν κατά 5oC περίπου και μόνο μέχρι τους 45oC. Με την χρήση επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών, μιας αποθήκης ζεστού νερού και των κατάλληλων αυτοματισμών ελέγχου του συστήματος, αυτό θα επιτευχθεί από μια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, τον ήλιο, προσφέροντας έτσι σημαντική επιπλέον εξοικονόμηση δαπανών.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς με την εγκατάσταση συστήματος ηλιακής ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι:

– Εξοικονόμηση ενέργειας.
Το σύστημα ηλιακής υποβοήθησης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης τοποθετείται και διαστασιολογείται ώστε να μας δώσει ζεστό νερό όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τις πιο κρύες μέρες με ελάχιστη ηλιοφάνεια μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το σύστημα της θέρμανσης με ζεστό νερό, εξοικονομώντας ενέργεια.

– Προρυθμιζόμενο εύρος λειτουργίας.
Σε περίπτωση που το νερό το οποίο υπάρχει στο ηλιακό σύστημα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή που θέλουμε, μπορούμε να το ρυθμίσουμε ώστε να σταματάμε την κυκλοφορία νερού έως ότου αυτό φτάσει μια επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας.

– Πλήρη αυτοματοποίηση λειτουργίας.
Το σύστημα ηλιακής θέρμανσης περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διατάξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του.

– Ελάχιστη συντήρηση.
Χρειάζεται μόνο έναν περιοδικό έλεγχο.

– Υλικά συστήματος ηλιακής θερμικής ενέργειας.

–Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης.
Έχει εμβαδόν επιφάνειας 2,0 m2 με επικάλυψη οξειδίου του τιτανίου. Ο απορροφητής του είναι κατασκευασμένος από ενιαίο φύλλο πάχους 0,20 mm, 75% βαρύτερο από τους κοινούς απορροφητές. Με αυτόν τον τρόπο, ο βαθμός απορρόφησης του ηλιακού συλλέκτη αγγίζει το 95% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.

–Συγκρότημα ελέγχου λειτουργίας.
Περιλαμβάνει έναν κυκλοφορητή για την κυκλοφορία των νερών του συλλέκτη στο boiler και δύο θερμόμετρα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των νερών της προσαγωγής και επιστροφής στον ηλιακό συλλέκτη.

–Ψηφιακός διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών.
Για τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης και των ζεστών νερών χρήσης από τους ηλιακούς συλλέκτες. Με τα αισθητήρια που περιλαμβάνει μπορεί να ρυθμίζει την θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης, καθώς και την εκκίνηση της δευτερεύουσας πηγής ενέργειας (λέβητας πετρελαίου, αντλία θερμότητας, κλπ).

–Δοχείο θέρμανσης και αποθήκευση.
Λειτουργεί ως δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση και έχει ενσωματωμένο ένα μικρότερο δοχείο για την παραγωγή των ζεστών νερών χρήσης. Το δοχείο φέρει ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης και ράβδο μαγνησίου για ανοδική προστασία. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο υγρής υάλωσης αυξάνοντας τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στους 95οC και όχι στους 60οC όπως τα δοχεία με επικάλυψη Teflon.

Η Interplast, με υψηλή τεχνολογία και γνώση προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τη μελέτη και την εφαρμογή τόσο της ενδοδαπέδιας θέρμανσης όσο και του δαπεδοδροσισμού.

Η εταιρία μας μπορεί και εγγυάται την άρτια λειτουργία του δροσισμού, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη σειρά αντλιών θερμότητας αέρος-νερού, εξοπλισμένες με όλες τις διατάξεις, απαραίτητες για τη σύνδεση τους με το ενδοδαπέδιο σύστημα και ικανές να καλύψουν άνετα τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Επιπλέον, ακολουθώντας την απαίτηση της εποχής μας για καθαρότερα και πράσινα σπίτια σε συνδυασμό με τις ήπιες μορφές ενέργειας, το σύστημα Interplast Green Line προσφέρεται για οικιακές ή μη εφαρμογές, με τη χρήση ενός ανεξάντλητου πόρου, του γεωθερμικού φορτίου του εδάφους.

– Τι είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση;
Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες της Ευρώπης. Η θερμότητα διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο κυρίως μέσω θερμικής ακτινοβολίας, ζεσταίνοντας τον και προσφέροντας μια αίσθηση θερμικής θαλπωρής, με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες κατοικίες, ανακαινίσεις ή και επεκτάσεις κτιρίων.

– Πώς λειτουργεί;
Λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας που κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο. Οι ρυθμιστικοί διακόπτες του συλλέκτη, ελέγχουν την ροή του νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία που έχει οριστεί από τον θερμοστάτη χώρου.

– Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των σωλήνων;
Κανένας. Ο σωλήνας Como-floor που χρησιμοποιείται, παράγεται από ειδικό τύπο πολυαιθυλενίου αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και φέρει φραγή οξυγόνου. Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας του σωλήνα είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN ISO 22391 και το γερμανικό πρότυπο DIN 16833. Οι φυσικές και μηχανικές αντοχές του σωλήνα είναι πιστοποιημένες από το γερμανικό ινστιτούτο SKZ με αριθμό πιστοποιητικού Α 401 ενώ η φραγή οξυγόνου είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο MPA-NRW σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726.

– Αν προκληθεί βλάβη στο σύστημα σωληνώσεων, υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης;
Ναι. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στο σωλήνα κατά τη διάρκεια εργασιών, (π.χ. τρύπημα σωλήνα) υπάρχει η δυνατότητα με ειδικό στεγανό εξάρτημα να αποκατασταθεί.

– Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι συλλέκτες (διανομείς) της ενδοδαπέδιας θέρμανσης;
Ο συλλέκτης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να είναι τύπου μπάρας χωρίς ενώσεις για μεγαλύτερη στεγανότητα και να φέρει ρυθμιστικούς διακόπτες και βαλβίδες για την τοποθέτηση ηλεκτροθερμικών κινητήρων προκειμένου να γίνεται σωστά και βάσει μελέτης η ρύθμιση των κυκλωμάτων και ο έλεγχος λειτουργίας κάθε χώρου.

– Πόσο σημαντική είναι η μελέτη;
Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε κατασκευής και των ιδιαιτεροτήτων της εφαρμογής η μελέτη είναι απαραίτητη. Πρέπει λοιπόν, να ακολουθείτε κατά γράμμα από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία του συστήματος βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε εργοδότη.

– Μπορεί το δάπεδο να φθάσει σε τέτοια θερμοκρασία ώστε να καίει;
Όχι. Όταν ακολουθηθεί πιστά μία μελέτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης κατά την εφαρμογή της, τότε επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου, χωρίς η θερμοκρασία του δαπέδου να υπερβαίνει τους 29oC. Σε αυτή την θερμοκρασία το δάπεδο είναι ζεστό και άνετο ώστε να περπατά κανείς, ακόμη και με γυμνά πόδια.

– Τι υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό δάπεδο σε μια ενδοδαπέδια θέρμανση;
Όλοι οι τύποι δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ενδοδαπέδια θέρμανση, αρκεί η μελέτη εγκατάστασης να προϋποθέτει κάτι ανάλογο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και οικονομική λειτουργία της.

– Δεν κοστίζει παραπάνω από ότι άλλοι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης;
Γενικά, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι πιο ακριβή από ότι η θέρμανση με σώματα αλλά προσφέρει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς. Η απόσβεση της επένδυσης αυτής πραγματοποιείται γρηγορότερα λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Τέλος, πέρα των ιδανικών συνθηκών ευεξίας και θερμικής θαλπωρής που προσφέρει, η ενδοδαπέδια θέρμανση προσθέτει αξία στην κατασκευή.

– Μπορεί η ενδοδαπέδια θέρμανση να καλύψει θερμικά χώρους με εσωτερικά μπαλκόνια και μεγάλα ανοίγματα;
Ακριβώς λόγω του ότι η μετάδοση της θερμότητας ξεκινάει από την επιφάνεια του δαπέδου και όχι από το ύψος των θερμαντικών σωμάτων της κλασσικής θέρμανσης (1,20μ.) ή των κλιματιστικών (2,50μ.) καταφέρνουμε να επιτύχουμε επιθυμητές θερμοκρασίες ακόμα και σε χώρους με μεγάλο ύψος γιατί θερμαίνουμε το λειτουργικό ύψος του χώρου (περίπου 2,10μ.) και όχι την οροφή του κτιρίου (όπως στα κλασσικά συστήματα).
Ακόμη, καλύπτει ανάγκες κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εξωτερικοί τοίχοι για να τοποθετηθούν θερμαντικά σώματα, με αποτέλεσμα η θέρμανση δαπέδου να βοηθά. τους σύγχρονους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς.

Τι πηγή θερμότητας μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης;
Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας νερού που απαιτεί η ενδοδαπέδια θέρμανση για τη λειτουργία της , είναι συμβατή με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας είτε πρόκειται για λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας αέρος νερού ή γεωθερμίας, ηλιακή ενέργεια, ενεργειακά τζάκια κ.α.

Μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικούς καταλόγους των προϊόντων της Interplast σε μορφή PDF, για εκτύπωση ή για χρήση εκτός της ιστοσελίδας μας.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ GREEN HOUSE     

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ INTERPLAST   

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ  

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

X